Galerie »

« články a reportáže

Neprávem opomíjený ráj - Vietnam

Překrásné tropické lesy, úžasné kulturní památky a neobyčejní lidé. Tak nějak se dá charakterizovat Vietnam. Poznávání jeho krás je naprosto vyčerpávající, ale rozhodně stojí za to. Já jsem měla možnost poznat nejen život na pevné zemi, ale i ten pro většinu z nás skrytý pod mořskou hladinou.

Ve Vietnamu je několik národních parků. Já jsem navštívila v jižním Vietnamu park Nam Cat Tien vzdálený 150km od Ho Chi Minova města (Saigon), který se pyšní několika jedinci ohroženého nosorožce jávského. Tento druh je považován za jednoho z nejvzácnějších savců na světě a žije pouze na území Jávy a v tomto parku. Celková plocha parku je kolem 74 000 hektarů a je domovem 105 druhů savců, 40 druhů plazů, 133 sladkovodních ryb, 14 druhů obojživelníků a nepřeberného množství rostlin (více jak 1800 druhů). Dokonce se zde vyskytují i sloni, kteří často napadají místní obyvatele. O jejich existenci v parku se proto neustále vedou spory. Dále je v parku k vidění i tur zvaný gaur a pro ornitology je tento park přímo ideální. Více jak 360 druhů ptáků láká ornitology z celého světa. Jedním z nějvzácnějších je koroptev Arborophila davidi. Není problém narazit během procházky na opice a všudypřítomný hmyz a hlavně téměř 500 druhů motýlů o sobě dává neustále vědět. Významnou chráněnou lokalitou je Močál krokodýlů obývaný vzácným krokodýlem siamským (Crocodylus siamensis), který zde byl vysazen zpět do přírody v roce 2000. Přes den je málokdy k vidění, proto se vyplatí zůstat přes noc na místní stanici a pozorovat krokodýly. Tato vodní plocha je plná nejrůznějšího ptactva a je výborným místem pro pozorování zvěře, která se sem chodí napojit.

Park byl v minulosti postižen za války se Spojenými státy v důsledku nasazení defoliantů, naštěstí staré stromy útok přežily a došlo k obnovení místní vegetace vcelku rychle. V roce 2002 byl národní park zařazen na seznam přírodních rezervací UNESCO.

Vietnamské pobřeží je omýváno vodami Jihočínského moře na jihu a Tonkinským zálivem na severu. Jihočínské moře s rozlohou 3,7 milionů km2 je součastí Tichého oceánu, maximální naměřená hloubka je 5559m pod hladinou. Jihočínské moře je díky své rozloze jednou z největších vodních ploch po pěti oceánech (Tichý, Atlantský, Indický, Severní ledový a Jižní). Název Jihočínské moře vznikl v době obchodování Evropy a Číny, Portugalští námořníci tuto oblast nazývali pouze Čínským mořem, ale postupem času potřebovali oddělit tuto oblast od sousedících oblastí a tak ji nazvali Jihočínské moře. Ve Vietnamu je toto moře známo spíše pod názvem Východní moře (Biển Đông). Do Jihočínského moře ústí jedny z největších řek jako je Mekong, Song Hong, Xi-Jiang a Tha Chin, díky čemuž je v celém tomto moři obrovské množství sedimentů a tím horší viditelnost pro potápěče. Severní části Jihočínského moře jsou často postiženy tajfuny v pozdním létě. Jihočínské moře se skládá z hluboké Jihočínské pánve obklopené širokým pevninským šelfem z většiny stran. V této pánvi najdeme více jak 200 malých ostrůvků obklopených korálovými útesy.

V Tonkijském zálivu a v dalších oblastech jsou bohatá ložiska ropy a zemního plynu. Díky relativně stabilní salinitě a teplotě vody během celého roku je zde velké množství druhů korálů a tím i dalšího jiného rozmanitého života. Bohužel viditelnostní podmínky jsou opravdu velmi špatné. I během jedné hodiny je z celkem 15m viditelnosti pouhý 1 m či dokonce i jen pár centimetrů. Na diverzitu podmořského života to však nemá žádný vliv. Je zde stejně jako třeba v Rudém moři množství druhů korýšů, měkkýšů a dalšího drobného rozmanitého života. Širokoúhlou fotografii zde rozhodně nevyužijete, opravdu průzračné vody se nedočkáte. Ovšem pro potápěče, fotografy a hlavně biology je Vietnam opravdovým klenotem. Takové množství druhů nahožábrých plžů opravdu jen tak nenajdete. Velmi hojné jsou také ploštěnky, strašci, krevety, rozedranci, zavinutci a mnoho pestrobarevných korálových ryb. Množství měkkých korálů a mořských hub je dechberoucí. Na mořském dně naleznete i pole plná sasanek a klaunů. Ve zdejších vodách nejenže potkáte představitele Nema klauna očkatého (Amphiprion ocellaris), ale i několik dalších druhů. Mezi větvemi korálů se schovávají vějířníci a mořstí koníčci. Pod převisy jsou dravé murény. Z písku se občas vynoří pérovník a útesy jsou ozdobeny malými vánočními stromečky - barevnými rournatci. Sépie a chobotnice tančí své duhové tance bez přestání.

Ve Vietnamu rozhodně nebudete pod vodou litovat, maximálně, že jste zapomněli fotoaparát nebo kameru. Jsou zde i velmi vzácní a ohrožení živočichové a už proto stojí za to do Vietnamu zavítat. Dokonce můžete narazit i na velké medúzy anebo želvy, žraloky a velké ryby. Velcí živočichové jsou ale spíše výjimkou. Ve Vietnamu se praktikovalo a bohužel stále praktikuje lovení pomocí granátu nebo kyanidem. Není proto divu, že velké ryby a další zvířata zde prostě nejsou (nebo jen vzácně). V některých oblastech je na rybách vidět velký stres a vůbec k vám nepřiplavou. Pod vodou občas naleznete i staré rybářské sítě a pasti na langusty. V zálivech žijí lidé na plovoucích domech, které prakticky zdevastují místní podmořský život.

Na některých místech jako je Velrybí ostrov u pobřeží na jihu Vietnamu u města Nha Trang uvidíte úžasný podmořský život. Zdejší resort založil kolem ostrova několik chráněných oblastí a pokud porovnáte diverzitu a počet živočichů zde a jinde v okolí uvidíte, že to opravdu má smysl a funguje to. V těchto ohraničených zátokách je zakázaný veškerý rybolov a používání kotev. Je zde velký počet ryb a nejsou ani tak bojácné jako jinde. Jsou zde vytvořené umělé útesy z kbelíků a dalších věcí, aby se zde uchytily korály. Nahožábří plži, vzácní korýši a další zvířata tu svůj domov nalezla jen v omezené míře. V okolí Velrybího ostrova je mnoho krásných potápěčských lokalit s nádhernými korály hned pod hladinou, s prohřátou vodou a úžasnými drobnými tvory. Na makrofotografii se tu rozhodně smlstnete. Místní Vietnamští divemasteři znají každý kout velmi dobře. Vědí, kde bydlí někteří stálí obyvatelé a mají dobré oči i na milimetrové nahožábré plže, kteří září barvami. Velrybí ostrov je skutečným skvostem potápění v jižním Vietnamu.

Také potápěčská centra v Nha Trangu dbají na ochranu podmořského bohatství a své lodě zásadně uvazují na úvazy a nepoužívají kotvy. Tím je zaručena neporušenost zdejšího ekosystému a můžete se tak kochat nádhernými útesy i hejny ryb. Ve Vietnamu neexistují zákony na ochranu podmořského života jako například v Egyptě. Lodě tedy normálně používají kotvy, které hází na korály a tím je ničí, dále odhazují i odpadky do moře a neexistuje žádná regulace lovu. Veškeré populace ryb a dalších živočichů jsou na některých místech téměř nebo úplně vyhubeny. V takovém případě se rybářská vesnice posune o útes nebo záliv dál a vybíjení začne nanovo. Tyto praktiky jsou bohužel na denním pořádku i v oficiálním národním parku na souostroví Con Dao. Místní zaměstnanci nemají sebemenší znalosti o mořském životě a proto není divu, že většina místních korálů je v dezolátním stavu. Zdejší útesy jsou přitom všude prezentovány jako to nejlepší co turista může z podvodního života ve Vietnamu vidět. Nutno ovšem podotknout, že zde před pár lety proběhla vlna tsunami a tajfun, který zničil velkou část místních korálových útesů. Pozitivní zprávou ovšem je, že je již mírné obnovení zdejšího ekosystému vidět na první pohled. Ovšem házení kotvou na nové korály k jejich obnově určitě nepřispěje. Souostroví Con Dao bylo vyhlášeno chráněnou oblastí v roce 1984 a v roce 1998 byl rozšířen Národní park na celé souostroví. Kromě ochrany tropického deštného lesa a endemických druhů veverek a ptáků je dalším stěžejním bodem ochrana zdejší populace ohrožených dugongů a karet, které sem pravidelně chodí klást svá vejce. Záchrana těchto živočišných druhů je jedním z hlavních poslání parku. V roce 2006 delegace z organizace UNESCO prozkoumala tuto oblast a označila park za národně-kulturní světové dědictví. Vietnamská vláda stále pracuje na nezbytných dokumentech pro UNESCO, aby byly splněny veškeré požadavky. Otázkou je, zda se něco takového vůbec podaří.

Podle mé zkušenosti je souostroví Con Dao díky své poloze 200km od pobřeží uprostřed moře a své historii velmi neobyčejným místem. V minulosti souostroví sloužilo jako věznice po dobu francouzské kolonizace až do roku 1975. Byly zde i nechvalně známé Tygří klece postavené Francouzi koncem 40.let 20.století pro politické vězně fungující od roku 1957 do 1961. Více jak 2000 věznů zde bylo drženo ve stísněných podmínkách. Návštěva věznic a dalších památek je velmi silným zážitkem a každému doporučuji pokud se na Con Dao dostane, ať je rozhodně navštíví. I zdejší tropický deštný les a hory nabízejí nádherné scenérie. V korunách stromů se prohánějí endemické černé veverky i několik opic, je zde velké množství druhů ptáků a hmyzu. I některá místa pod mořskou hladinou jsou pěkná a plná života, ale není jich mnoho. Zatím je velkým problémem pro zahraniční turisty se na souostroví dostat. Letecké spoje jsou omezené, další možný spoj je několikahodinová plavba lodí nebo si pronajmout vrtulník. Zatím je toto souostroví jen málo dotčeno a možná je tomu tak dobře. Zdejší přírodní bohatství je veliké a jedinečné i co se týče samotného Vietnamu. Do budoucna se tu ale počítá se vzrůstající turistikou, staví se další hotelové komplexy a připravují se častější letecké spoje s větší kapacitou. Nevyslovenou obavou tak zůstává, zda právě toto nebude začátek zkázy jedinečného místa. To ukáže jen čas.

Vietnam je opravdu kouzelné místo a z hlediska turistiky má velký potenciál. Výborná infrastruktura a obrovská možnost historických i přírodních památek je předpokladem do budoucna. Čeští turisté zatím tento ráj nenavštěvují a je to velká škoda. Vietnam v sobě skrývá jedinečná zákoutí a místní život je také velmi zajímavý. Možná je na čase, aby se mu začalo věnovat více pozornosti. Nejen, že turistický ruch přispěje ke zlepšení ekonomiky země, ale zároveň i pomůže k lepší ochraně tropických lesů i podmořských království.

Text a foto Martina Balzarová